Inwestycja dotyczy drogi na 14-kilometrowym odcinku od obwodnicy Mężenina do Jeżewa.

O wyborze oferty najkorzystniejszej decydowała cena (90 proc.), gwarancja (5 proc.) oraz termin realizacji (5 proc.). Oferta Astaldi opiewa na 440,68 mln zł wobec budżetu zamawiającego w wysokości 515,29 mln zł.

Jednocześnie, wszyscy wykonawcy zadeklarowali 22-miesięczny termin realizacji oraz 10-letni okres gwarancji. Do czasu realizacji nie będą wliczane okresy zimowe (od 15 grudnia do 15 marca).

W najbliższych latach ma zostać zrealizowana cała S8 na terenie woj. podlaskiego. Najpóźniej do 2020 r., po wybudowaniu odcinków mazowieckich, Białystok powinien zostać połączony drogą ekspresową z Warszawą.

Źródło: www.wnp.pl