Kielce w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 uzyskają status metropolii - poinformował wiceminister rozwoju regionalnego Waldemar Sługocki. W czwartek w stolicy województwa świętokrzyskiego trwają konsultacje społeczne w sprawie projektu dokumentu.

W pierwotnej wersji Koncepcji, przygotowanej na zlecenie ministerstwa, Kielce znalazły się w grupie miast o znaczeniu regionalnym - a nie na liście najważniejszych aglomeracji, które w 2030 r. stworzą tzw. rdzeń metropolii sieciowej. Takie założenia wiązałaby się m.in. z mniejszymi nakładami na inwestycje komunikacyjne w województwie. O sprawie napisała kielecka ,,Gazeta Wyborcza".

Świętokrzyscy parlamentarzyści PO rozmawiali na ten temat w ubiegłym tygodniu z premierem Donaldem Tuskiem i minister rozwoju regionalnego Elżbietą Bieńkowską. Uwagi do Koncepcji - w ramach konsultacji - wystosował także kielecki urząd miasta i samorząd wojewódzki.
Podczas konferencji prasowej Sługocki mówił, że uwzględniono zmianę statusu Kielc w dokumencie m.in. ze względu na potencjał ludnościowy i liczbę wyższych uczelni.

Wiceminister zapewnił także, że rząd nie zamierza rewidować układu administracyjnego państwa i likwidować województwa świętokrzyskiego. ,,Ten układ, który istnieje jest układem optymalnym, także z punkty widzenia kolejnej perspektywy finansowej UE 2014-2020, do której resort się przygotowuje" - powiedział Sługocki. Podkreślił, że znajduje to odzwierciedlenie w różnych dokumentach planistycznych, m.in. w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego.

Podsekretarz stanu podkreślił też, że Koncepcja będzie współgrała z długookresową strategią rozwoju kraju, przygotowywaną przez szefa doradców premiera, ministra Michała Boniego.

Sługocki zapowiedział, że Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 uwzględniająca zmiany w dokumencie po ogólnopolskich konsultacjach społecznych, zostanie zaprezentowana 30 marca - na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 jest najważniejszym krajowym dokumentem strategicznym, dotyczącym zagospodarowania przestrzennego w perspektywie najbliższych 20 lat. Określa cele i kierunki polityki przestrzennej wraz z planem działań prawnych i instytucjonalnych potrzebnych dla ich realizacji. (PAP)
ban/ amac/