Jak poinformowano PAP w delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu, we wtorek ukazało się rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów we Fromborku. Do rozporządzenia dołączony jest kalendarz przedwyborczy, zgodnie z którym kandydaci na burmistrza muszą być zarejestrowani w miejskiej komisji wyborczej do 14 sierpnia.

Mieszkańcy Fromborka będą wybierać burmistrza w przedterminowych wyborach, bo dotychczasową burmistrz Krystynę L., sąd uznał prawomocnie za winną przestępstwa urzędniczego polegającego na poświadczeniu nieprawdy w dokumentach dotyczących inwestycji unijnych. Burmistrz została skazana na karę roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz grzywnę w wysokości 1200 zł.

Sprawa dotyczy nieprawidłowości przy budowie sołeckich centrów kultury w gminie Frombork: w Wielkim Wierznie, Sadłukach i Jędrychowie. Centra były budowane w latach 2006-2007. Gmina Frombork korzystała przy budowie centrów z unijnych dotacji. Aby europejskie środki trafiły do inwestora, gmina musiała przedstawiać dokumenty z postępów prac budowlanych.

Według sądu, który uznał winę burmistrz, gmina przedstawiała nieprawdziwe informacje; wykazywała bowiem, że kolejne etapy budowy są realizowane zgodnie z planem, podczas gdy ich nie wykonano, albo wykonano po czasie, albo też przeprowadzono prace budowlane inne niż ujęte w harmonogramie.

Prokuraturę o nieprawidłowościach, jakie stwierdzono podczas kontroli, zawiadomił warmińsko-mazurski urząd marszałkowski.

Burmistrz Fromborka najpierw mówiła w lokalnych mediach, że nie zrezygnuje z mandatu. Wkrótce jednak zrezygnowała z pełnienia funkcji i poinformowała radnych, że odchodzi na emeryturę. Radni podjęli wówczas uchwałę o wygaśnięciu jej mandatu. (PAP)

ali/ son/ jbr/