Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego od ponad 11 lat utrzymuje i doskonali System Zarządzania Jakością, co umożliwia mu legitymowanie się certyfikatem ISO 9001. W 2015 roku pojawiła się nowa wersja normy, do której urząd przeszedł proces dostosowania.

Co warte zaznaczenia, UM należy do jednych z pierwszych urzędów samorządowych w Polsce legitymujących się certyfikatem opartym na nowej normie ISO 9001. W opinii marszałka Gustawa Brzezina, przyznanie tego certyfikatu dowodzi, że samorząd pracuje na wysokim poziomie. Dodaje jednak, że urząd nie może spocząć na laurach, gdyż certyfikat nie jest przyznawany na zawsze.

warmia.mazury.pl

LEX Samorząd Terytorialny
Artykuł pochodzi z programu LEX Samorząd Terytorialny
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami