Przestrzeganie zasad ruchu drogowego będzie monitorowane przez system urządzeń kontrolno – pomiarowych, przenośnych lub zainstalowanych w pojeździe albo na statku powietrznym.

Zautomatyzowanie i scentralizowanie systemu nadzoru nad ruchem drogowym to główne założenia nowelizowanej ustawy Prawo o ruchu drogowym. Projekt zawiera nową, bardziej szczegółową definicję urządzeń rejestrujących. Projektowane przepisy regulują procedurę identyfikacji osoby naruszającej prawo w przypadku tzw. pojazdów służbowych, których właścicielami (posiadaczami) są podmioty zbiorowe (jednostki samorządu terytorialnego, spółki kapitałowe oraz jednostki organizacyjne). Policja uzyska uprawnienie do używania, obok przyrządów kontrolno-pomiarowych, również urządzeń rejestrujących. Oprócz policji kontrolę uczestników ruchu drogowego będą przeprowadzać inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego. Inspektorzy będą mogli realizować to uprawnienie w przypadku najcięższych i najniebezpieczniejszych naruszeń przepisów o ruchu drogowym. Strażnicy gminni (miejscy) będą mogli dokonywać na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich kontroli ruchu drogowego z użyciem przenośnych bądź zainstalowanych w pojeździe urządzeń rejestrujących, w miejscu i czasie uzgodnionym z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim).

Opracowanie: Anna Dudrewicz.
Źródło: Wspólnota 20/2010.