Umowę w sprawie budowy ścieżek podpisano w czwartek w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach. Prace rozpoczną się już w kwietniu i potrwają do końca roku.

Inicjatorem przedsięwzięcia i liderem projektu jest gmina Żarki, ale będzie on realizowany w partnerstwie z sąsiednimi jednostkami samorządu - Janowem i Niegową. Gminy od lat promują się wspólnie w ramach Związku Gmin Jurajskich, czy Partnerstwa Północnej Jury. Teraz postanowiły razem zadbać o infrastrukturę okołoturystyczną i wspólnie starać się o unijne środki na ten cel.

„Pomysł pojawił się przed dwoma laty. Wówczas rozpoczęły się rozmowy i prace nad wspólnym projektem, który został zgłoszony do konkursu unijnego” - powiedział burmistrz Żarek Klemens Podlejski.

Jak zapowiadają samorządowcy, dzięki inwestycji powstaną trasy aktywnego wypoczynku, jednocześnie bezpieczne, trwałe i łatwe do pokonania. Przebieg szlaku jest zgodny z ramową koncepcją Śląskiej Sieci Tras Rowerowych z 2010 r. Ścieżki przebiegają przez tereny niezurbanizowane, pola i lasy. Poprowadzą od ruin średniowiecznego zamku w Mirowie i Bobolicach do Żarek, następnie z Żarek obok sanktuarium leśniowskiego do Przewodziszowic, Czatachowy, Ostrężnika i Złotego Potoku. Z Przewodziszowic ścieżka poprowadzi w stronę Trzebniowa i Brzezin oraz z Trzebniowa do Ostrężnika.

Głównym celem projektu jest połączenie już istniejących ścieżek. Trasa w Złotym Potoku zostanie połączona przez gminę Żarki z trasami wybudowanymi nie tak dawno w gminie Niegowa. Ścieżki będą miały nawierzchnię bitumiczną i zostaną oznaczone zgodnie z zasadami znakowania szlaków turystycznych PTTK. Przy trasach znajdzie się 13 miejsc odpoczynku dla rowerzystów. W pięciu miejscach zostaną wybudowane parkingi dla samochodów osobowych.

Każde z projektowanych miejsc odpoczynku dla turystów będzie zadaszone, wyposażone w stół z ławkami, stojak na rowery, kosz na śmieci. W niektórych wytypowanych miejscach umieszczone jeszcze będą stojaki na narty biegowe - m.in. w Przewodziszowicach, gdzie odbywają się co roku zawody dla narciarzy.

W ubiegłym roku zarząd woj. śląskiego wybrał projekty w ramach konkursu na dofinansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury okołoturystycznej. W konkursie pozytywną ocenę otrzymało 49 projektów o łącznej kwocie dofinansowania ponad 94 mln zł. Na 11 miejscu znalazł się projekt „Szlak atrakcji turystycznych – ścieżki spacerowo-rowerowe w północnej części Woj. Śląskiego na terenie gmin Żarki, Niegowa, Janów”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2007-2013. Środki UE pokryją 85 proc. kosztów inwestycji.