Przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z wysokim stężeniem zanieczyszczenia powietrza stanowi zagadnienie podejmowane w ramach Międzyresortowego Zespołu przy Radzie ds. Innowacyjności. W jego pracach biorą udział również przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji i administracji rządowej. Zebrane doświadczanie wykorzystane zostały w trakcie prac dążących do przygotowania projektu rozporządzenia regulującego normy emisyjne dla domowych kotłów węglowych.

Zespół zwrócił uwagę na problemy związane z funkcjonowaniem polskiego systemu monitoringu zanieczyszczeń powietrza. W miastach brakuje bowiem stacji monitoringu jakości powietrza. W związku ty, MC podjęło rozmowy z operatorami telekomunikacyjnymi na temat możliwości wykorzystania ich infrastruktury dla zwiększenia gęstości sieci monitoringu stanu powietrza.
"Bez pomocy państwa samorządy nie są w stanie zlikwidować problemu nieczystego powietrza. Bez programu przygotowanego dla wszystkich samorządów w Polsce władze lokalne z tym problemem mogą sobie nie poradzić" - mówił burmistrz Zakopanego Leszek Dorula.


(mc.gov.pl, radiokrakow.pl)

LEX Omega Administracja Samorządowa
Artykuł pochodzi z programu LEX Omega Administracja Samorządowa
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami