Związek Powiatów Polskich postuluje zmiany w rozporządzeniu dotyczącym lecznictwa uzdrowiskowego. Jego zdaniem o możliwości skorzystania ze skierowania na leczenie uzdrowiskowe powinny decydować wskazania medyczne, a nie życzenie pacjenta.

Według ZPP kierowanie na takie leczenie nie powinno być traktowane jako szczególny przywilej pacjenta. Obecnie skierowanie na leczenie uzdrowiskowe jest ważne 18 miesięcy od dnia wystawienia. ZPP postuluje wydłużenie jego ważności do 36 miesięcy. Chce także wprowadzenia zapisu umożliwiającego weryfikację, czy bezpośrednio przed przyjęciem pacjenta do uzdrowiska nadal występują medyczne wskazania do tego. Ponadto starostowie zwracają uwagę na konieczność zmian w samym procesie kierowania pacjenta na leczenie uzdrowiskowe. Obecnie skierowanie wydaje lekarz podstawowej opieki medycznej. Następnie lekarz specjalista jedynie na podstawie dostarczonych mu badań pacjenta, bez bezpośredniego z nim spotkania, dokonuje weryfikacji skierowania. Zdaniem ZPP takie rozwiązanie sprzyja tzw. „turystyce rehabilitacyjnej". Dlatego samorządowcy postulują, by skierowania od razu dokonywał lekarz specjalista NFZ.

Opracowanie: Anna Dudrewicz.
Źródło: Wspólnota 28/2010.