Postępowanie wszczęto po przeprowadzeniu dialogu technicznego, a warunki przetargu zostały dostosowane do zaleceń Krajowej Izby Odwoławczej.

Przetarg na stworzenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej zostanie ponownie ogłoszony. Zamawiający ma zamiar wykorzystać na ten cel  środki z nowej perspektywy finansowej UE.

Źródło: www.wnp.pl