Obecnie w polskich szkołach tylko co czwarty nauczyciel posługuje się zachodnim językiem obcym. Już w niedalekiej przyszłości sytuacja ta ulec może wyraźnej poprawie. Unia Europejska do 2013 r. przeznaczy na kształcenie nauczycieli prawie 97 mln euro.

Zaawansowana znajomość języka obcego to nie tylko jedna z przesłanek awansu zawodowego, ale także ważna informacja, na którą coraz częściej zwracają uwagę dyrektorzy szkół.

Brak znajomości języka obcego wśród nauczycieli sprawia, że szkoły nie mogą w pełni korzystać z oferowanych im możliwości. Jest to czynnik hamujący m. in. międzynarodowe wymiany z innymi szkołami europejskimi, czy korzystanie z obcojęzycznych materiałów dydaktycznych.

Najlepszą znajomością języka angielskiego pochwalić się mogą tylko nauczyciele z krótkim (do pięciu lat) stażem pracy w szkołach. Największe braki zaobserwowano u pedagogów z ponad 20 letnim stażem.


Opracowanie: Karol Kozłowski, RPE WKP
Źródło: Gazeta Prawna z dnia 22 lutego 2010 r.