Dwa zamówienia na wywóz odpadów to efekt dokonanego w grudniu zeszłego roku przez Radę Miejską podziału miasta na sektory: zachodni i wschodni. Pierwszy ma powierzchnię 4,7 tys. ha i 54 tys. zameldowanych na stałe mieszkańców. Powierzchnia drugiego wynosi 5 tys. ha i jest w nim zameldowanych 49 tys. osób.

O podział na sektory wnioskował prezydent Koszalina. Dzięki temu - jak napisano w uzasadnieniu uchwały z grudnia 2012 r. - możliwe będzie porównanie jakości świadczonych usług, gdy w każdym sektorze wygra inny wykonawca, przetestowanie działania nowego systemu gospodarowania odpadami i obniżenie cen za usługę.

Za odbiór odpadów w obu rejonach miasto jest gotowe zapłacić po 8,4 mln zł. Oferty złożone przez PGK to 7,8 mln zł w I rejonie i 7,4 mln zł w II rejonie. „Obie oferty będą teraz analizowane przez komisję przetargową”- powiedział zastępca rzecznika prasowego ratusza Grzegorz Śliżewski.

PGK jest spółką, która dotychczas zajmowała się odbiorem odpadów z większej części Koszalina. Większościowym udziałowcem firmy jest miasto Koszalin. Mniejszościowym jedna z koszalińskich spółdzielni mieszkaniowych.

W Koszalinie tzw. podatek śmieciowy będzie naliczany od powierzchni mieszkania. Stawka opłaty za opady niesegregowane wyniesie 90 gr za 1 m kw. powierzchni użytkowej mieszkania. W przypadku odpadów segregowanych będzie to 60 gr. Opłaty będą wnoszone co miesiąc.

Miasto zastosowało kilka ulg przy obliczaniu wysokości opłat. W przypadku lokali o powierzchni powyżej 25 m kw. zamieszkiwanych tylko przez jedną osobę, opłata będzie naliczana jedynie za 25 m kw. W przypadku lokali o powierzchni powyżej 60 m kw. zamieszkałych przez dwie osoby opłaty będą naliczane jedynie za 60 m kw. Natomiast w przypadku lokali o powierzchni powyżej 80 m kw. opłata będzie naliczana jedynie od 80 m kw.

Koszaliński ratusz dopiero rozpoczął przyjmowanie od mieszkańców deklaracji śmieciowych. Do 25 czerwca do urzędu powinno wpłynąć ok. 28 tys. takich dokumentów.

W związku z przyjmowaniem deklaracji prezydent miasta zdecydował o wydłużeniu czasu pracy biura gospodarki odpadami komunalnymi. Biuro będzie czynne w poniedziałki w godz. 7.15 - 17. Ratusz w poniedziałki pracuje od godz. 9 do godz. 17.

W piątek ma zostać uruchomiona bezpłatna infolinia dla mieszkańców, którzy będą chcieli uzyskać dodatkowe informacje na temat deklaracji odpadowych.