Artykuł pochodzi z magazynu Forum PPP, pierwszego w Polsce magazynu o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym

Standardowa metoda dostarczenia włókna do budynku zakłada budowę w ziemi kanalizacji teletechnicznej. Metod kładzenia kabla światłowodowego w ziemi, pod ulicami, chodnikami są kosztowne i czasochłonne, związane z przygotowywaniem projektów, uzgodnieniami z innymi służbami, które posiadają infrastrukturę podziemną kolizjami, tamowaniem ruchu pojazdów, a czasem nawet niewykonalne w miejscach centrów wysoko zurbanizowanych miast.


Ponieważ coraz więcej dostawców szuka dostępu do klientów w gęstych obszarach miejskich, dochodzi do sytuacji, kiedy budowane są obok siebie różne kanalizacje teletechniczne w różnych odstępach czasu.

Powoduje to zwiększenie kosztów budowy, blokadę transportową miast, straty przekładające się na funkcjonujące firmy i osoby prywatne.
System istniejącej instalacji ściekowej miasta staje się bezpieczną i ekonomicznie uzasadnioną drogą do budowy sieci szerokopasmowych.
Technologia stosowana przez Grupę Technitel umożliwia instalację włókien w istniejącej kanalizacji, eliminując potrzebę prac w otwartym wykopie.


Technologia polega na mocowaniu do korony kanału ściekowego kabla światłowodowego przy pomocy specjalnych kotew opracowanych i przetestowanych w warunkach naturalnych. Odległość mocowania kotew jest regulowana automatycznie, co pozwala dostosować odległości w mocowaniu kabla do wymagań norm kraju, w którym technologia jest stosowana.

W porównaniu do tradycyjnej metody, instalacja w kanałach ściekowych oparta na pracy robota daje ogromne korzyści dla miasta, dostawców usług i społeczności lokalnych.
 

Te korzyści to :
- Łatwiejszy dostęp: Stosowanie robota w kanalizacji ściekowej eliminuje problem wodociągów, linii energetycznych, gazowych, istniejącej infrastruktury.
- Szybsza instalacja: Możliwość układania kilku razy więcej kabla na dzień w stosunku od metody tradycyjnej.
- Aspekt ekonomiczny: Koszt budowy kabli w kanalizacji jest porównywalny z metodami tradycyjnymi i angażuje mniejsze zasoby ludzkie i sprzętowe przy krótszym okresie budowy na korzyść technologii robota .
- Mniejsze ryzyko uszkodzenia linii nienaniesionych lub błędnie naniesionych na mapy. Koszty wynikłe z uszkodzeń linii nienaniesionych na plany są wysokie. Użycie robota minimalizuje do zera ryzyko wystąpienia wypadku.  @page_break@ 

Artykuł pochodzi z magazynu Forum PPP, pierwszego w Polsce magazynu o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym

- Bezpieczeństwo budowy: Stosowanie technologii robota minimalizuje wypadki związane z pieszymi i pojazdami w związku z wykopami i reorganizacją pasów ruchu drogowego.
- Mniejsze obciążenie dla mieszkańców, kierowców i kupców.
Zautomatyzowana instalacja pomniejsza albo eliminuje objazdy, barykady, kopce brudu, zanieczyszczenie od powolniejszego ruchu i hałasu.
- Mniejsze obciążenie administracji miasta: Budowa sieci standardową metodą powoduje większe zaangażowanie administracji w zapewnienie bezpieczeństwa, organizację ruchu. 
- Mniejsze zanieczyszczenie środowiska: Budowa standardowa powoduje zaangażowanie dużej ilości maszyn, urządzeń, zwiększają się zanieczyszczenia generowane przez pojazdy zwalniające na skutek objazdów lub czekające w korkach w przypadku zamknięcia pasów ruchu.
- Mniej hałasu. W terenach zamieszkałych jest to duża zaleta. Wiele zarządów miasta ogranicza budowy i wydaje zezwolenia jedynie do prac w określonych godzinach. Robot nie potrzebuje takich zezwoleń, bo jest prawie bezgłośny.


W przypadku technologii robota montowany jest specjalny kabel światłowodowy. Konstrukcja kabla uniemożliwia jego uszkodzenie zarówno przez agresywne środowisko jak i gryzonie. Specjalny skład włókna światłowodowego zabezpiecza je przed działaniem wody. Robot systemu jest odpowiedni do większości kanalizacji. Został wyposażony w pięć kamer inspekcyjnych, aby operatorzy mogli rejestrować wszystkie elementy procesu.

Każde miasto posiada dobrze rozwiniętą sieć kanalizacji ściekowej. Ta kanalizacja jest najobszerniejszym systemem w mieście, docierając prawie do każdego domu, na każdą ulicę. Bez degradowania jej najważniejszej roli można śmiało powiedzieć, że jest nowoczesnym, funkcjonalnym rozwiązaniem do budowy światłowodowych sieci transmisji danych.

Rafał Rodziewicz - Dyrektor Generalny Technitel Polska Sp.J.