Powołania Forum Samorządności, jako platformy łączności parlamentu z przedstawicielami władz samorządowych, oczekują od marszałka Senatu uczestnicy konferencji „Szanse i wyzwania dla rozwoju samorządu terytorialnego", która odbyła się 6 października w Senacie.

Okazją do dyskusji była prezentacja raportu „Szanse i bariery rozwoju samorządności". Ankiety, na bazie których powstał raport, wypełniło 748 samorządowców: marszałkowie, starostowie, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci oraz przewodniczący sejmików, rad powiatów, miast i gmin. Zdecydowana większość z nich ma wiele zastrzeżeń do polskiej legislacji. Samorządowcy uważają, że tworzone prawo ogranicza kompetencje i zdolność do realizacji zadań władz lokalnych i nierzadko kwestionuje prawo miejscowe. Ponadto często ma charakter doraźny, a jedynym powodem jego powstania jest potrzeba chwili. Aż 65% respondentów twierdzi, że poszczególne resorty wkraczają w kompetencje władz samorządowych. W szczególności dotyczy to: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Finansów oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dużym ograniczeniem jest także szkodliwa wykładnia prawa. Dowolność interpretacji, różnice interpretacyjne w różnych regionach, przeciąganie procedur czy „nadgorliwość" pracowników organów kontrolnych to tylko niektóre z zarzutów. Wiele miejsca zajęły również kwestie finansowe. Podstawowe ograniczenia prawa władz lokalnych do prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania własnym majątkiem to przede wszystkim: niejasność prawa, obawa przed odpowiedzialnością karną, brak uznanego prawa do ryzyka.

Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Wspólnota 42/2010