Inne efekty wiążą się np. z utworzeniem Śląskiego Forum Klastrów, portalu internetowego Innobservator Silesia, który gromadzi wiedzę o wdrażaniu innowacyjnych przedsięwzięć i rozwiązań czy ustanowieniem nagród dla regionalnych innowacyjnych firm i instytucji pod hasłem Innosilesia.

Poinformował o tym podczas środowej konferencji "Innowacja. Cię Rozwija" dyrektor wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego w śląskim urzędzie marszałkowskim Jarosław Wesołowski.

Woj. śląskie było pierwszym w Polsce, które przed 10 laty przygotowało strategię innowacji dla regionu. Skupiono się w niej na stworzeniu sieci ułatwiającej przepływ informacji i współpracę między biznesem, nauką i administracją. Realizowano liczne projekty wspierające transfer nowinek technicznych z nauki do przemysłu.

Teraz przyjęto kolejną taką strategię, z perspektywą do 2020 roku. Jednocześnie samorząd podsumował efekty projektu nadzorującego wdrażanie dotychczasowego dokumentu. Partnerami samorządu przy tym projekcie były Politechnika Śląska, Technopark Gliwice, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Główny Instytut Górnictwa, Zamek Cieszyn i Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.

Wesołowski zaznaczył, że nowa strategia – na lata 2013-2020 - ma podejście bardziej tematyczne, koncentruje się wokół inteligentnych, innowacyjnych specjalizacji regionu. Zgodnie bowiem m.in. z nową strategią unijną „Europa 2020” każdy region powinien określić i rozwijać branże i dziedziny szczególnie ważne dla rozwoju swojej gospodarki. W woj. śląskim są to medycyna, technologie informacyjno-komunikacyjne oraz energetyka.

Region już wcześniej – przed kilkoma laty – myśląc tym torem określił program rozwoju technologii, zawierający osiem branż i dziedzin szczególnie ważnych dla rozwoju swej gospodarki. Jak zastrzegł Wesołowski, branże te są w różnych stadiach rozwoju – w części z nich region jest mocnym graczem, a część wymaga jeszcze przełamania barier skali.

Wśród obszarów technologicznych, które w latach 2010-2020 mają być objęte szczególnym wsparciem, znalazły się: technologie medyczne ochrony zdrowia, technologie dla energetyki i górnictwa, technologie dla ochrony środowiska, technologie informacyjne i telekomunikacyjne, produkcja i przetwarzanie materiałów, transport i infrastruktura transportowa, przemysł maszynowy, samochodowy, lotniczy i górniczy, a także nanotechnologie i nanomateriały.

Uzupełnieniem tych działań stało się powołanie w woj. śląskim Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. To punkty wymiany informacji między przedsiębiorcami, środowiskiem naukowo-badawczym i instytucjami otoczenia biznesu. Mają one usprawnić współdziałanie nauki i biznesu w branżach i dziedzinach ważnych dla regionalnej gospodarki. W marcu władze regionu podpisały porozumienie z instytucjami odpowiedzialnymi za ich utworzenie i poprowadzenie

Są to: Główny Instytut Górnictwa (GIG) w Katowicach (obserwatorium dotyczące technologii ochrony środowiska), Park Naukowo-Technologiczny Technopark Gliwice (technologie informacyjne i telekomunikacyjne) oraz Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum w Katowicach (technologie dla energetyki).

Środowa konferencja była połączona z wręczeniem nagród kolejnej edycji konkursów marki Innosilesia. Konkursy te są skierowany do naukowców i firm współpracujących ze sobą przy wdrażaniu nowych rozwiązań lub produktów.

Wśród nagrodzonych w konkursie „Innowator Śląska” znalazły się firmy: EMT-Systems - Centrum Szkoleń Inżynierskich, Górnośląski Park Przemysłowy, Skotan oraz Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych Politechniki Częstochowskiej. W konkursie „Współpraca sfery przedsiębiorstw i nauki" nagrodzono: Instytut Techniki Górniczej Komag, Kopex Machinery oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku.