Skanska zbuduje ok. 4,7-kilometrowy, południowy odcinek głównej linii z centrum miasta do Jarot oraz 1,7-kilometrową odnogę głównej linii w kierunku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Inwestycja ma być gotowa do września 2015 r.

"Zakres powierzonych nam prac przewiduje budowę linii tramwajowej w ulicy Witosa, Płoskiego, al. Sikorskiego (ze skrzyżowaniem z ul. Pstrowskiego) oraz ulicy Tuwima. Ponadto generalny wykonawca odpowiada m.in. za wykonanie stacji prostownikowej dla trakcji tramwajowej, budowę murów oporowych, chodników i ścieżek rowerowych wzdłuż linii tramwajowej. W projekcie przewidziano także budowę kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Tuwima oraz wzmocnienie mostu nad rzeką Łyną" - powiedział menadżer projektu Skanska Grzegorz Orłowski.

W ramach umowy powstaną: dwutorowa linia tramwajowa w ul. Witosa (1,0 km), ul. Płoskiego (0,7km) i al. Sikorskiego (3,0 km) - razem 4,7 km od końca planowanej ul. Obiegowej do Jarot oraz jednotorowa linia w ul. Tuwima (1,7 km) do kampusu uniwersyteckiego. Ponadto m.in dwa przystanki końcowe z budynkami socjalno-informacyjnymi, stacja prostownikowa dla trakcji tramwajowej, kładka pieszo-rowerowa nad Łyną w ciągu ulicy Tuwima o rozpiętości ok. 21 m. Wzmocniony zostanie most nad Łyną o rozpiętości ok. 21 m i wybudowana zostanie nowa ul. Bukowskiego – od ul. Płoskiego do ul. Bartąskiej.

Źródło: ISBnews.pl