Pracownicze mieszkania zakładowe miałyby być zbyte do końca 2014 r. Z dniem 1 stycznia 2015 r. wspólnota mieszkaniowa zakładowego budynku mieszkalnego, w którym znajdują się pracownicze lokale, z mocy prawa ma stać się właścicielem tego budynku wraz z gruntami, mieszkaniami i towarzyszącymi obiektami infrastruktury technicznej.

Pełna treść artykułu pt. Pracownicze mieszkania zakładowe będą musiały być sprzedane dostępna jest w serwisie ABC Budownictwo>>>