Samorządowcy chcą poprawek w wieloletnim planie modernizacji dróg

Zbyt niski poziom dotacji, dyskryminowanie projektów mających na celu podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności JST - to jedne z głównych uwag, jakie do propozycji II edycji wieloletniego programu modernizacji dróg lokalnych mają wielkopolscy samorządowcy.

Samorządowcy zauważają, że podczas realizacji I etapu wieloletniego programu modernizacji dróg lokalnych pojawiło się wiele ograniczeń wynikających z założeń programu, które uniemożliwiły samorządom skorzystanie z dofinansowania. W efekcie licznych protestów, przedłożonych stanowisk i opinii, wiele z powyższych ograniczeń zostało skorygowanych. Zmian, zdaniem SPiGW, wymagają też propozycje do II etapu. Chodzi przede wszystkim o niski poziom dofinansowania inwestycji. - W obliczu wprowadzanych ograniczeń finansowych dla samorządów, konieczny jest udział dotacji z budżetu państwa większy niż na założonym poziomie 30%. W pierwszym etapie programu zostało zmodernizowane 5632 kilometrów dróg lokalnych przy zaangażowaniu środków na poziomie 4 019 mln zł. Etap II zakłada modernizację 13300 km dróg, na co zarezerwowano 3 200 mln zł. W naszej opinii, przy obecnej sytuacji finansów publicznych i na tym poziomie zaangażowania środków z budżetu państwa, zaplanowane działania trudno będzie zrealizować - zauważają samorządowcy. Uniemożliwić realizację planów może z kolei zasada realizacji i ukończenia projektów w roku otrzymania dotacji. Zapis ten ogranicza wybór JST do projektów małych, nie poprawiających w sposób żywotny lokalnej infrastruktury komunikacyjnej. Zastrzeżenia budzi także zastosowanie punktacji podczas oceny merytorycznej do poszczególnych elementów projektu. Projekt marginalizuje inwestycje zakładające działania mające na celu podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności JST oraz tworzenie nowych miejsc pracy, zakładając możliwość otrzymania jedynie 3 punktów dla takich projektów podczas oceny merytorycznej działania - podkreśla zarząd stowarzyszenia.

Źródło: www.wnp.pl, 18 lipca 2011 r.

Opublikowano: www.samorzad.lex.pl

Data publikacji: 18 lipca 2011 r.