Opolska Karta Rodziny i Karta Seniora ma wprowadzić powszechne ulgi i zniżki wspierające rodziny oraz osoby starsze przy opłatach za usługi publiczne. Chodzi głównie o instytucje podległe samorządom, ale również o podmioty prywatne.

„Karta byłaby wydawana przez urząd marszałkowski lub gminy na podstawie wniosku osoby dorosłej, która reprezentuje rodzinę. Obowiązywałyby przez rok” – wyjaśnił zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Katarzyna Lotko-Czech.

Samorządy gminne same mogłyby ustalać gdzie i jakie zniżki mają obowiązywać. „Karta byłaby przeznaczona dla rodzin, które mają dwójkę lub więcej dzieci albo dziecko niepełnosprawne. Ustalamy natomiast jeszcze od jakiego wieku mogliby z niej korzystać seniorzy, czy to będzie 60 czy 65 lat” – powiedział PAP p.o. rzecznika marszałka województwa Arkadiusz Kuglarz.

Gminy zainteresowane programem mogą się do niego zgłosić do 10 września. Specjalny 15-osobowy zespół ma opracować zasady korzystania z karty i regulamin jej funkcjonowania. Karta miałaby zacząć działać w przyszłym roku.

„Niektóre samorządy już mają takie karty. Chodzi o to, by ujednolicić pewne zasady. By z kart można korzystać zarówno w jednostkach podległych gminom, jak i tym podporządkowanym urzędowi marszałkowskiemu” – powiedział Kuglarz.

Gmina Zawadzkie swoją kartę wprowadziła w styczniu 2012 r. Gwarantuje ona ulgi w opłatach za żłobki i przedszkola dla rodzin cztery plus. Wielodzietne rodziny mogą liczyć na zwolnienia z opłat komunalnych i za wywóz śmieci.

Kluczbork wydał już ok. 900 kart seniorom. Gmina przygotowuje raport dotyczący kosztów funkcjonowania ulg. Samorząd powołał również Kluczborską Radę ds. Seniorów.

W Głuchołazach w ciągu 10 miesięcy wydano 1473 karty seniora i 273 rodziny (od trzy plus). Lokalni przedsiębiorcy udzielają 10 proc. zniżek rodzinom wielodzietnym na zakup materiałów budowlanych. W przypadku wymiany okien upust wynosi 25 proc.

Z kolei gmina Gogolin zamierza wdrożyć autorski projekt „Jak się zdrowo starzeć”. W tzw. martwym sezonie turystycznym gogolińscy emeryci mają wyjeżdżać na kilkunastodniowe turnusy do ośrodków w zaprzyjaźnionych miastach partnerskich, a Gogolin będzie się rewanżował tym samym wykorzystując miejscową sieć hoteli i pensjonatów.

Karta ma być jednym z elementów programu Specjalnej Strefy Demograficznej, który ma zapobiegać depopulacji województwa opolskiego. Na jego realizację - jak informuje marszałek województwa Józef Sebesta – region chce przeznaczyć ponad 320 mln euro.

„Nie tylko pieniądze są ważne. Równie ważne jest nasze pozytywne nastawienie do rodziny, zwłaszcza tej wielodzietnej. Trzeba wypracować takie instrumenty, które będą ją wspierać. Wiele gmin podjęło już takie inicjatywy wprowadzając systemy ulg w korzystaniu z obiektów sportowych, kulturalnych, w zniżkach opłat za żłobki i przedszkola” – wyjaśnia marszałek Sebesta.