W pierwszym etapie pieniądze mają być skierowane do przedszkoli zlokalizowanych przy szkołach. A co z innymi przedszkolami? Ponadto 320 mln "rządowej dotacji na każdego przedszkolaka" zasili kasy samorządów.


Podczas VII Europejskiej Konferencji Dyrektorów Przedszkoli dedykowanej przedszkolom oraz zespołom szkolno-przedszkolnym przedstawiciel MEN zapozna uczestników ze szczegółami zmian.
 

W programie EKDP również inne ważne zagadnienia:
1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu / zespole szkolno- przedszkolnym – Beata Pawłowska, MEN
2. Nowe formy doskonalenia nauczycieli. Sieci współpracy i samokształcenia – Dorota Czerwonka, ORE
3. Unia Europejska wobec problemów edukacji małego dziecka – Magdalena Fells, Krajowe Biuro EURYDICE, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji


Zapraszamy na stronę VII Europejskiej Konferencji Dyrektorów Przedszkoli www.DyrektorSzkoly.pl/ekdp