Ze sprawozdania z funkcjonowania rynku zamówień publicznych za 2014 r. wynika, że wartość rynku, czyli zamówień udzielonych zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych, spadła w porównaniu z wcześniejszym rokiem. W 2014 r. wyniosła 133,2 mld zł, a w 2013 r. – 143,2 mld zł.

Jest to m.in. skutek podwyższenia do 30 tys. euro progu, od którego zamawiający mają obowiązek stosować przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych. Duża część zamówień mieści się w wartości podprogowej, co powoduje że nie są uwzględniane w sumowaniu wartości rynku. Poniżej progu wydano więcej pieniędzy, bo 28,3 mld zł w porównaniu do 23,8 mld zł we wcześniejszym roku.

Jak informuje Gazeta Prawna, największe firmy w Polsce z branży energetyki, gazownictwa, transportu kolejowego czy przemysłu wydobywczego udzielały zamówień w ramach własnej grupy z wyłączeniem przepisów ustawy. Chodzi o wydatki rzędu 30,7 mld zł.

Źródło: Gazeta Prawna