Wybrane w Konkursie 3P przedsięwzięcia PPP zostaną objęte nieodpłatnym, profesjonalnym wsparciem doradczym, prowadzącym do wykształcenia dobrych praktyk w zakresie przygotowania, realizacji i zarządzania przedsięwzięciami PPP. Termin składania zgłoszeń konkursowych upływa w dniu 18 czerwca 2014 roku.

Celem Konkursu 3P jest wyłonienie 5 przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. W bieżącej edycji Konkursu preferowane będą przedsięwzięcia ppp w obszarze rewitalizacji.

Przedsięwzięcia PPP do Konkursu 3P mogą zgłaszać podmioty, które mają status podmiotu publicznego lub koncesjodawcy.

Nagrodą w Konkursie jest uzyskanie nieodpłatnego, kompleksowego wsparcia doradczego: prawnego lub ekonomicznego lub technicznego, w stopniu adekwatnym do poziomu zaawansowania prac przy przedsięwzięciu PPP.

Więcej informacji >>

Źródło: www.ppp.parp.gov.pl