W przetargu o wyborze oferty najkorzystniejszej decydowały: cena (90 proc.), termin zakończenia zadania (5 proc.) oraz okres gwarancji (5 proc.).

Wszyscy wykonawcy zadeklarowali najkrótszy możliwy czas realizacji (22 miesiące) i najdłuższą gwarancję (10 lat).

Odcinek od granicy województwa do obwodnicy Zambrowa ma 14,91 km i został zaprojektowany jako dwujezdniowa droga ekspresowa z rezerwą terenu pod trzeci pas ruchu. Obiekty inżynierskie (m.in.: 1 most, 7 wiaduktów) mają być wykonane od razu dla przekroju trzypasmowego. Przewiduje się również budowę jednego węzła - Szumowo.

Źródło: ISBnews.pl