Jak poinformowała Dyrekcja, w tym etapie przetargu dokonywano oceny wniosków pod kątem spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców oraz weryfikacji ich rzetelności, kwalifikacji i doświadczenia tak, aby do drugiego etapu składania ofert zostały dopuszczane firmy posiadające odpowiednie doświadczenie i zaplecze.

Do drugiego etapu w efekcie zostało zakwalifikowanych 20 wykonawców. W postępowaniu przyjęto trzy kryteria oceny ofert tj.: cena, termin wykonania oraz okres gwarancji jakości.

Druga jezdnia drogi S1 powstanie na odcinku ok. 9,72 km. Zamówienie przewidziano do realizacji w formule „Buduj”.

Droga S1 stanowi ważne połączenie w sieci drogowej Polski południowej (Pyrzowice – Cieszyn), jak również w VI Europejskim Korytarzu Transportowym.

Źródło: www.gddkia.gov.pl

Dowiedz się więcej z książki
Prawo zamówień publicznych. 631 pytań i odpowiedzi
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł