Jak poinformował w poniedziałek Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego, rozstrzygnięto trzy konkursy przeznaczone dla organizacji pozarządowych dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom. "Pieniądze te zostaną wydane na działania interwencyjne i terapeutyczne dla osób wychodzących z nałogów oraz ich rodzin, a także na zapobieganie uzależnieniom" – dodał marszałek.

W ramach konkursu "Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim", kosztem 280 tys. zł, realizowane będą różnego rodzaju programy profilaktyczne i rehabilitacyjne, akcje edukacyjne, zajęcia terapeutyczne oraz powstaną grupy wsparcia. Wsparcie trafi m.in. do grudziądzkiego koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, Włocławskiego Stowarzyszenia Trzeźwości Klub "Promień" oraz Bydgoskiego Stowarzyszenia Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii.

350 tys. zł samorząd wojewódzki przyznał na aktywne przeciwdziałanie narkomanii: edukację młodzieży, profilaktykę uzależnień oraz wsparcie dla rodzin osób uzależnionych. Dotacje trafią m.in. do oddziałów Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy i Toruniu, Grudziądzkiego Stowarzyszenia "Pomoc Uzależnionym" oraz Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Brzuze w powiecie rypińskim.

Wsparcie z budżetu samorządu przeznaczone zostanie również na aktywizację środowisk wiejskich w rozwiązywaniu problemów uzależnień. Na ten cel przeznaczono 80 tysięcy zł, które pomogą m.in. realizować programy profilaktyki uzależnień oraz działalność punktów konsultacyjnych zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholizmu lub narkomanii na wsi.

Fundusze z tej puli otrzymają m.in. Stowarzyszenie "Dorośli Dzieciom" z powiatu sępoleńskiego, Stowarzyszenie "Zgodnie z naturą i tradycją" w Zbicznie (powiat brodnicki) oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Śliwice "Atrakcyjna Gmina" (powiat tucholski).

Część z 710 tys. zł, przeznaczonych w tym roku na walkę z uzależnieniami, Urząd Marszałkowski w Toruniu rozdysponuje w uproszczonym trybie, bez ogłaszania konkursów. (PAP)

olz/ pz/