Od 1 stycznia 2016 r. zaczną obowiązywać zmienione zasady oskładkowania umów cywilnoprawnych. Także od nich pracodawca będzie musiał odprowadzać składkę ZUS co najmniej do poziomu minimalnego wynagrodzenia. Pojawiła się więc groźba, że część zamawiających może przerzucić koszty tych zmian na wykonawców.

Renegocjacje umów o zamówienie mogą okazać się kłopotliwe >>>

Jak pisze "DGP", ostatecznie problem rozwiązuje nowelizacja p.z.p., która zacznie obowiązywać od 28 sierpnia 2015 r. Umożliwia ona renegocjację kontraktów długoterminowych w momencie ogłoszenia przepisów zmieniających koszty wykonywania zamówienia, a nie jak wcześniej po ich wejściu w życie. Negocjacje mogą się rozpoczynać już po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw wszystkich przepisów stanowiących ich podstawę. A że ustawę wprowadzającą ozusowanie umów-zleceń ogłoszono już w 2014 r., przedsiębiorcy mogą zgłaszać chęć negocjacji już od piątku.

Zamawiający będą mieli miesiąc na podjęcie decyzji. Jeśli dojdą do porozumienia z wykonawcami, to od nowego roku zaczną obowiązywać aneksy do umów. Jeśli jednak zamawiający nie zgodzi się na waloryzację, wykonawcy będą mieli prawo rozwiązać umowę bez konieczności płacenia kar umownych.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna