Na odbywającym się w Jastrzębiej Górze spotkaniu, przedstawicieli MC oraz COI przywitała Prezes Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Komunikacji - Małgorzata Kaniewska.

Obecny na zebraniu wiceminister Piotr Woźny podkreślił, że głównym celem tej wizyty jest przekazanie szczegółowych danych dotyczących audytu systemu CEPiK 2.0, przeprowadzonego na polecenie Ministra Cyfryzacji. Na spotkaniu przedstawiono również założenia planu naprawczego, realizowanego w ramach koordynowanej przez resort cyfryzacji aktywności rządowych uczestników wspomnianego projektu.

Wiceminister zapewnił obecnych, że Ministerstwo Cyfryzacji nie pozwoli na wdrożenie jakiegokolwiek systemu informatycznego w ramach projektu CEPiK 2.0, bez uprzednich konsultacji z przedstawicielami samorządów, oraz bez umożliwienia urzędnikom starostw dokonania kompleksowych testów użytkowników i wdrożenia poprawek przedstawionych w ramach prób.
Z kolei dyrektor MC - Piotr Gajewski - przedstawił uczestnikom spotkania swoje doświadczenia z działań naprawczych systemu SRP oraz aplikacji Źródło, dokonywanych przez resort cyfryzacji wraz ze środowiskiem urzędników stanu cywilnego. Zachęcał również przedstawicieli wydziałów komunikacji do czynnego uczestnictwa we poszczególnych fazach realizacji projektu CEPiK 2.0.

(mc.gov.pl)

LEX Samorząd Terytorialny
Artykuł pochodzi z programu LEX Samorząd Terytorialny
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami