Jak wskazuje Portal Samorządowy, w trakcie konferencji zorganizowanej przez Fundację im. Stefana Batorego „W stronę przejrzystych zamówień publicznych” Krzysztof Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby Kontroli skrytykował aktualny kształt obowiązującego Prawa zamówień publicznych oraz wskazał, iż ustawa powinna zostać napisana na nowo. Spośród postulatów wyrażonych przez Prezesa znaleźć można między innymi zwiększenie transparentności oraz zrozumiałości przepisów dla każdego z podmiotów będących zainteresowanymi udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Należy także zwiększyć dostęp do procedury konkurencyjnej z negocjacjami i dialogu konkurencyjnego.

Prezes Kwiatkowski postuluje również wprowadzenie możliwości skracania terminów przez samych zamawiających, jeśli nie wpłynie to na konkurencyjność w postępowaniu. Warto zwrócić uwagę na jeszcze większe odformalizowanie przetargów. Należy także dopuścić możliwość zastosowania kryterium najniższego kosztu. Przeniesie to bezpośrednio ocenę oferty na analizę rachunku kosztów cyklu życia.

Nowa ustawa powinna również wprowadzać odpowiedzialność członków komisji przetargowej, gdyż tylko dzięki temu możliwe będzie prawidłowe jej funkcjonowanie. Jednoznacznie określona powinna zostać także pozycja prawno-ustrojowa Krajowej Izby Odwoławczej.

Źródło: Portal Samorządowy

Dowiedz się więcej z książki
Korzystanie z zasobów osób trzecich w zamówieniach publicznych
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł