Powstanie państwowy operator telekomunikacyjny

Cała administracja rządowa, a pewnie i spora część samorządowej, przestanie korzystać z komercyjnych usług dostępu do sieci.

Przygotowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji założenia do ustawy o międzyresortowym operatorze systemu teleinformatycznego niosą zapowiedź rewolucyjnych wręcz zmian. Dzisiaj administracja w większości dzierżawi łącza od komercyjnych firm. Tymczasem zgodnie z przygotowanymi założeniami ma zostać powołany do życia międzyresortowy operator, który będzie zarządzał siecią dla wszystkich urzędów i instytucji centralnych, a także samorządowych, jeśli wyrażą taką chęć. Nowy operator będzie działał w formie państwowej agencji. Cała administracja rządowa, z wyjątkiem niektórych służb (np. ABW czy CBA), będzie zobowiązana do korzystania z jej usług. Jednostki samorządowe będą mogły, ale już nie musiały, podjąć taką decyzję. Jeśli się na to zdecydują, to odpadnie im przykry obowiązek organizowania przetargów, konieczny przy zawieraniu umów z komercyjnymi operatorami. Sieć zarządzana przez nowego operatora ma się opierać na infrastrukturze tworzonej na potrzeby numeru alarmowego 112. W terenie może być podłączana do już działających lub powstających sieci lokalnych. Stworzenie sieci i zarządzanie nią przez międzyresortowego operatora pozwoli ujednolicić standardy i zaoszczędzić nawet do 50%.

Źródło: Rzeczpospolita, 16 czerwca 2011 r.

Opublikowano: www.samorzad.lex.pl

Data publikacji: 16 czerwca 2011 r.