Za przyjęciem wyższych stawek głosowało na środowej sesji 14 radnych, sześciu było przeciw, a czterech wstrzymało się od głosu.

Zgodnie z nową taryfą - przedstawioną przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - w przypadku gospodarstw domowych cena metra sześciennego wody wzrośnie o 8 gr, a odbioru metra sześciennego ścieków o 12 gr. Po podwyżce metr wody w Olsztynie będzie kosztował 3,48 zł, a odebranych ścieków - 4,99 zł (plus podatek VAT).

Nowe stawki były zaplanowane przez przedsiębiorstwo w wieloletniej prognozie podwyżek cen wody i odbioru ścieków. Wejdą w życie od stycznia 2014 roku. Według wyliczeń przedstawicieli PWiK, wzrost opłat przy dotychczasowym zużyciu wody spowoduje miesięczny wzrost kosztów utrzymania rodziny w przeliczeniu na 1 osobę o 0,61 zł.

Podwyżka opłat ma zapewnić miejskiej spółce przychody, które pozwolą pokryć koszty eksploatacji i spłatę odsetek od pożyczek, zaciągniętych na inwestycje w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.