Obwodnica realizowana będzie w systemie „Projektuj-Buduj”. Konsorcjum spółek Max Bögl Polska Sp. z o. o. i Max Bögl Stiftung &Co. KG. zadeklarowało ukończenie prac w ciągu 33 miesięcy od podpisania umowy (z wyłączeniem okresów zimowych w czasie realizacji robót) i udzieliło 10-letniej gwarancji jakości.

O wyborze oferty najkorzystniejszej zadecydowało kryterium ceny (90 proc.), termin realizacji (5 proc.) oraz gwarancja (5 proc.).

- Podstawowym celem budowy obwodnicy Sanoka jest przede wszystkim wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza tereny zabudowy miasta Sanoka, a przez to odciążenie układu komunikacyjnego miasta oraz wyprowadzenie ciężkiego ruchu samochodowego z miasta - podano również.

Zakończenie inwestycji planowane jest na lipiec 2019 r.

Źródło: www.gddkia.gov.pl

Dowiedz się więcej z książki
Zamówienia publiczne na dostawy i usługi IT. Wybrane zagadnienia praktyczne
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł