Zakres porozumienia obejmuje opracowanie projektu budowy platformy elektronicznych zamówień publicznych wraz z zapewnieniem interoperacyjności systemu z platformą elektronicznego fakturowania oraz z innymi systemami informatycznymi, które mogą mieć związek z budową platformy. Przygotowane zostaną także niezbędne zmiany prawne w celu realizacji powyższych zadań.

Strony uzgodniły, iż będą dążyć do uzyskania dofinansowania unijnego w ramach ogłoszonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa konkursu "E-administracja i otwarty urząd". Nad realizacją porozumienia czuwać będzie powołany przez Ministerstwo Cyfryzacji zespół, na którego czele ma stanąć przedstawiciel prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

Zgodnie z regulacjami unijnymi, do 18.10.2018 r. nalezy zakończyć proces pełnej elektronizacji zamówień publicznych, w szczególności w odniesieniu do składania ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a także w zakresie komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. W przypadku centralnych jednostek zakupujących proces ten zakończyć się ma do 18.04.2017 r.

Informatyzacja pozwoli na rezygnację z biurokratycznych procedur udzielania zamówienia, dzięki czemu nastąpi obniżenie kosztów ponoszonych przez zamawiających oraz wykonawców.

Celem zawartego porozumienia jest podjęcie działań zmierzających do stworzenia narzędzia technicznego, które zapewni możliwość komunikacji elektronicznej zamawiającego z wykonawcą, bezpiecznego składania ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. System ten ma zostać bezpośrednio skorelowany z elektronicznym systemem wystawiania faktur przez przedsiębiorców w zamówieniach publicznych. Pozwoli on także na sprawne monitorowanie rynku oraz prowadzonych postępowań. 

Źródło: www.uzp.gov.pl

Dowiedz się więcej z książki
Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł