W przedmiotowej sprawie małżeństwo złożyło informację w sprawie podatku od nieruchomości, w której zadeklarowali do opodatkowania grunt letniskowy, przy czym grunt ten wykazali jako przedmiot opodatkowania, podlegający zwolnieniu na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 u.p.o.l. Wójt gminy stwierdził, że zadeklarowane przez podatników grunty nie mogą korzystać ze zwolnienia określonego w art. 7 ust. 1 pkt 8 u.p.o.l., gdyż z przepisu tego wynika, że nawet, jeśli grunt objęty jest ochroną, to dodatkowo musi być położony w parku narodowym lub rezerwacie przyrody. Tymczasem na terenie gminy nie ma ani parku narodowego, ani rezerwatu przyrody, a jedynie znajduje się park krajobrazowy.


Sprawa trafiła do WSA w Gdańsku. Sąd potwierdził stanowisko wójta, że aby grunt objęty ochroną mógł korzystać ze zwolnienia, musi znajdować się na terenie parku narodowego lub rezerwatu przyrody. Dlatego też grunt podatników nie może być zwolniony z podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 u.p.o.l., gdyż nie znajduje się w obrębie ani parku narodowego, ani rezerwatu przyrody. Okoliczność, że grunt położony jest na terenie parku krajobrazowego oraz na terenie rezerwatu biosfery nie jest wystarczającą przesłanką do zastosowania tego zwolnienia.

Pełna treść artykułu dostępna w serwisie ABC Podatki>>>