Do drugiego etapu przetargu Dyrekcja zaprosi wykonawców, którzy spełnią warunki określone w treści ogłoszenia o zamówieniu.

Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie kryterium ceny (90 proc.), terminu realizacji (5 proc.) i gwarancji (5 proc.).

- Przyszły wykonawca będzie zobowiązany do zaprojektowania ostatecznych rozwiązań obwodnicy, uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wybudowania drogi wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą, opracowania dokumentacji powykonawczej oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie - podano również.

Źródło: www.gddkia.gov.pl