PKP SA ogłosiły przetarg na remonty dworców w Czeremsze i Czarnej Białostockiej w województwie podlaskim. Termin wykonania prac określono na 60 dni od dnia wprowadzenia na teren robót. Oferty w tym przetargu, w podziale na dwa zadania, można składać do 15 czerwca br. Jedynym kryterium wyboru jest cena.

Przetarg na Innowacyjne Dworce Systemowe >>

Natomiast, w oddzielnym postępowaniu PKP SA szuka wykonawców dla remontu budynku dworca w Płocicznie. Prace powinny zostać wykonane w ciągu 45 dni od wprowadzenia na plac robót. Termin składania ofert mija 22 czerwca br. Jedynym kryterium jest cena.

Źródło: www.rynek-kolejowy.pl