– Nowelizacja powinna mieć charakter pełny – mówi Marek Olszewski, przewodniczący zarządu Związku Gmin Wiejskich RP. – Obok wprowadzenia tej zasady wprost do ustawy – Prawo zamówień publicznych należy dokonać przeglądu ustaw materialnych, by wyeliminować z nich nałożony na gminy obowiązek konkurencyjnego wyłaniania podmiotu wykonującego jej zadania – dodaje Marek Olszewski.

– Nam chodzi o to, żeby gminy mogły wybierać, czy zarządzanie śmieciami w mieście zlecają swojemu podmiotowi czy na wolny rynek – podkreśla Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. – Obecnie bowiem gminy mogą zlecić odbiór odpadów na wolny rynek, ale swojemu podmiotowi już nie, nawet jeżeli ten wystartuje w przetargu – stwierdza Karnowski.

Z kolei prywatne firmy działające na tym rynku, nie chcą w tej materii żadnych zmian.

Źródło: www.rp.pl