Nowa wersja systemu BeSTi@

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu poinformowała o udostępnieniu nowej wersji systemu BeSTi@. Wersja ta zawiera zmiany dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej, wprowadzono m.in. funkcjonalność umożliwiającą złożenie podpisu elektronicznego w dokumentach WPF.Samorządy muszą stosować nową wersję

RIO w Opolu zaapelowało do samorządów o przesyłanie uchwał/zarządzeń dotyczących WPF zgodnie z wymogami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej opublikowanego w Dz.U. z 2013 r. poz. 86 tj. wyłączenie w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.