NIK o gminnych inwestycjach

Większość urzędów prawidłowo planuje i rozlicza projekty finansowane ze środków UE.

Prezes Najwyższej Izby Kontroli przedstawił na posiedzeniu Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej informację o wynikach kontroli inwestycji jednostek samorządu terytorialnego, w tym projektów współfinansowanych z budżetu UE. Zbadano 36 gmin z 12 województw, które w latach 2004 – 2007 prowadziły w sumie 206 przedsięwzięć inwestycyjnych. Kontrolą objęto 80 wybranych działań inwestycyjnych o łącznej wartości 219 mln zł. Unia wyasygnowała na nie 128 mln zł. Kontrole wykazały, że inwestycje gminne prowadzone są zgodnie z założeniami projektowymi oraz zachowują swoje właściwości użytkowe. Kontrola ujawniła również nieprawidłowości. Najbardziej jaskrawe przykłady to prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób, który miał wpływ na wybór wykonawcy, nieuzasadnione przedłużanie terminów wykonania zadania przez wykonawców oraz nieegzekwowanie kar umownych albo nieuzasadnione zaniżanie dochodzonych z tego tytułu kwot. Mimo to większość skontrolowanych gmin zasłużyła na ocenę pozytywną.

Źródło: Rzeczpospolita, 21 marca 2011 r.

Opublikowano: http://www.samorzad.lex.pl

Data publikacji: 21 marca 2011 r.