Jak wynika z przedstawionych przez Ministerstwo Finansów wyjaśnień, nowelizacja prawa budowlanego ma na celu jedynie doprecyzowanie istniejących przepisów, nie zmieni się zatem zakres opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

 

Nowelizacja prawa budowlanego z 23 kwietnia 2009 r. zmieniła definicję obiektu budowlanego, na skutek czego podatkiem od nieruchomości mogłyby być objęte instalacje i urządzenia w budynkach jako odrębne budowle. Kwestia ta wzbudziła sporo kontrowersji, czego owocem były dwie interpelacje poselskie (nr 14610 i 14789).

 

Resort finansów ustosunkowując się do interpelacji uspokaja jednak, że wprowadzone zmiany miały na celu jedynie doprecyzowanie przepisu. Do definicji obiektu budowlanego mówiącej, że jest to obiekt budowlany wraz z instalacjami i urządzeniami, dodano: służącymi do eksploatacji budynku. W opinii resortu również przyjęta do tej pory linia orzecznictwa nie daje podstaw do objęcia podatkiem od nieruchomości instalacji i urządzeń technicznych znajdujących się w budynkach jako odrębnych budowli.

 
Opracowanie: Karol Kozłowski, RPE WKP
Źródło: Gazeta Prawna z dnia 28 kwietnia 2010 r.