Przestępstwa popełniane na terenie placówek oświatowych przez nieletnich wymagają współpracy dyrekcji i grona pedagogicznego z organami powołanymi do dbania o bezpieczeństwo i porządek publiczny.

Według statystyk Komendy Głównej Policji skala przestępczości na terenie placówek oświatowych powoli spada. Niestety są wyjątki od tej reguły. Ilość czynów karalnych związanych z narkotykami systematycznie rośnie zarówno w szkołach średnich i zawodowych jak i w szkołach podstawowych i gimnazjach. Zagrożenie demoralizacją osób nieletnich na tle narkotykowym wydaje się coraz większym problem zwłaszcza przy malejącej ilości rozbojów i wymuszeń rozbójniczych.

Jak należy reagować na podobne sytuacje zaistniałe w placówce? Jak prawidłowo współpracować z Policją, aby wizyta mundurowych nie była traktowana jako „pedagogiczne niepowodzenie”?

Podczas I zjazdu Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły Podkomisarz Artur Sypuła oprócz statystyk i programów prewencyjnych, przedstawi dobre praktyki i formy współpracy między Policją a władzami placówek oświatowych.

Przeczytaj więcej o I zjeździe Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły>>>