KONFERENCJA: "RAMOWE PLANY NAUCZANIA I JEGO KONSEKWENCJE DLA ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY"

Termin: 7 grudnia 2011, godz. 10.00 - 16.00
Miejsce: Warszawa, Centrum Konferencyjne Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, ul. Trojdena 4 (wejście także od ul. Pawińskiego)

Konferencja realizowana wspólnie ze Stowarzyszeniem Dyrektorów Szkół Średnich.

Dobiega końca drugi rok wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach, klasach pierwszych i drugich edukacji wczesnoszkolnej oraz klasach pierwszych i drugich gimnazjum. Przed dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych trudny etap wdrażania nowej podstawy programowej w ich szkołach.

Podczas konferencji w rzeczowy, jasny i praktyczny sposób przedstawimy:

  • Według jakich zasad przyjmować uczniów do szkół (jakie będą kryteria egzaminu gimnazjalnego)?
  • Jak dobrze przygotować ramówkę i arkusz organizacyjny szkoły uwzględniające wymogi reformy?
  • Jak nowy 3-letni plan nauczania wpłynie na ruch kadrowy w szkole?
  • Jak rozwiązać węzeł gordyjski umów z nauczycielami części przedmiotów?

Dowiedz się więcej na temat konferencji>>>

WARSZTATY: "TWORZENIE SZKOLNYCH PLANÓW NAUCZANIA I PLANÓW ORGANIZACYJNYCH ZGODNYCH Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ" - WARSZTAT DLA DYREKTORÓW LICEÓW 

Termin: 8 grudnia 2011, godz. 10.00 – 15.00
Miejsce: Warszawa, ul. Płocka 5a (róg Ludwiki) siedziba Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Zachęcamy do udziału w drugim dniu konferencji, w czasie którego odbędą się warsztaty tworzenia szkolnych planów nauczania i planów organizacyjnych z wykorzystaniem programu excell.

Warsztat poprowadzi Wiesław Włodarski – Prezes Stowarzyszenia Dyrektorów Szkół Średnich, Dyrektor L LO im. R. Barbosy w Warszawie, matematyk.

Dlaczego warto brać udział w konferencjach "Dyrektora Szkoły":

  • Aktualności prawne i zarządcze – podczas zjazdu omówimy tematy, które są dla Państwa ważne ze względu na organizację pracy placówki zgodnie z nowymi rozporządzeniami MEN
  • Porady eksperta – przez cały czas trwania zjazdu będzie dostępny do dyspozycji uczestników ekspert serwisu Prawo oświatowe/ABC, który będzie udzielać Państwu indywidualnych porad prawnych
  • Pakiet materiałów konferencyjnych – każdy uczestnik otrzyma praktyczne materiały konferencyjne oraz zaświadczenie potwierdzające udział w zjeździe
  • Konkursy z nagrodami – w czasie trwania konferencji będą mogli Państwo wziąć udział w konkursach z atrakcyjnymi nagrodami
  • Bezcenna wymiana doświadczeń - możliwość spotkania i dyskusji w elitarnym towarzystwie kadry kierowniczej oświaty, nawiązania ciekawych znajomości i cennych przyjaźni

Dowiedz się więcej o warsztatach>>>