Rozmowa z dr. Januszem Żołyńskim, redaktorem naukowym części materialnej (prawo pracy, ubezpieczenia społeczne, bhp) programu LEX Navigator.


WKP: Czym się pan kierował przy układaniu struktury merytorycznej programu LEX Navigator?


Janusz Żołyński: W Polsce w dalszym ciągu jest niewiele dostępnych opracowań drukowanych czy elektronicznych o charakterze wykładnościowo- praktycznym. Komentarze z reguły odwołują się do poglądów teoretycznych, doktrynalnych, a w normalnym, zwykłym obrocie prawnym potrzeba najczęściej przysłowiowej odpowiedzi „tak” lub „nie”.

Projekt LEX Navigator jest nowatorskim rozwiązaniem na naszym rynku elektronicznej informacji prawnej. Tworząc jego zakres merytoryczny należało się przede wszystkim odnieść do adresata produktu, a więc do podmiotów, które potrzebują właściwego wsparcia prawnego. W tym zakresie – tworząc strukturę merytoryczną – kierowano się zarówno potrzebami podmiotów, które posiadają wyspecjalizowane służby HR oraz kompleksową obsługę prawną, jak również małych lub średnich, nie posiadających tego rodzaju wyspecjalizowanych działów lub zlecających podmiotom zewnętrznym stosowną obsługę. W programie skupiono się nie tylko na „najpopularniejszych” procedurach, lecz położono nacisk na zagadnienia dotychczas nie wyjaśniane głębiej w innych opracowaniach, wyjaśnieniach czy komentarzach.

WKP: Jakie jest największe ryzyko w trakcie pracy nad takim projektem?

J.Ż.: Przy konstruowaniu projektu LEX Navigator powstają dwa podstawowe obszary, które można nazwać „odpowiedzialność” oraz „trudności przy jego tworzeniu”. „Odpowiedzialność” związana jest z tym, że stanowiska zaprezentowane przez ich autorów niewątpliwie będą przywoływane w konkretnych rozwiązaniach prawnych u konkretnych pracodawców. „Trudności przy jego tworzeniu” wynikały z faktu, że jest to absolutnie nowość na rynku polskim i wielu jego użytkowników będzie porównywało go z komentarzami do kodeksu pracy, których jest obecnie bardzo dużo.


WKP: Jak długo trwała praca przy kreowaniu zawartości merytorycznej programu, jakie problemy powstawały po drodze?

J.Ż: Przy tworzeniu zawartości merytorycznej zatrudnieni zostali specjaliści z zakresu prawa pracy, którzy nie tylko zajmują się działalnością naukową lecz wykorzystują ją również w praktyce. Kreowanie wartości merytorycznej nie stwarza takim osobom żadnych problemów. Występuje jedynie problem z tzw. wsadem, tzn. jak z ogromu zagadnień związanych z prawem pracy wybrać te, które są zapotrzebowaniem rynku. Innym zagadnieniem jest przenoszenie treści merytorycznej na język informatyczny. Ale to już problem techniczny.


LEX Navigator Procedury Prawa Pracy, pobierz ulotkę>>>


@page_break@

WKP: Kto jest użytkownikiem aplikacji?

J.Ż.: Prawo pracy ma charakter globalny w tym znaczeniu, że każdy człowiek świadczy, świadczył lub będzie świadczył pracę. Z tego też względu podlega regulacjom związanym ze stosunkiem pracy, a to oznacza, że będzie musiał opierać się na prawie pracy. Dotyczy to w szczególności podmiotów zatrudniających pracowników. Potrzebują one stosownej, praktycznej wykładni przepisów prawa pracy. Stąd projekt ten skierowany jest do szerokiej szerzy podmiotów zatrudniających pracowników.

WKP: Jaka jest intensywność aktualizacji Navigatora ze względu na zmiany w regulacjach prawnych?

J.Ż.: Prawo pracy z uwagi na swój charakter ma dużą dynamikę zmian. Przepisy w tej dziedzinie prawa muszą nadążać za szybko zmieniającą się rzeczywistością. Z tego też względu dość często dochodzi do tworzenia nowych aktów prawnych lub zmiany już obowiązujących. Każdy system doradztwa prawnego musi nadążać za aktualnie następującymi zmianami prawnymi. Aktualizacja projektu musi następować więc niezwłocznie po wejściu w życie nowych lub zmienionych aktów prawnych, a można powiedzieć, że powinna nawet je wyprzedzać. Wejście w życie nowych przepisów nastręcza bowiem szczególne trudności interpretacyjne i już u progu ich obowiązywania adresaci programu LEX Navigator powinni otrzymać właściwą ich wykładnię do praktycznego stosowania.

WKP: Jakie uwagi miałby pan do użytkowników w związku z korzystaniem z programu?

J.Ż: Każdy użytkownik powinien pamiętać o tym, że program ten zawiera wskazówki praktycznego rozwiązania konkretnego zagadnienia. Nie ma zatem generalnie odwoływania się do teorii prawa. Ponadto użytkownicy powinni pamiętać, że przywołane licznie orzecznictwo sądowe jest wyrazem poglądów danego składu orzekającego i niejednokrotnie z upływem czasu nowe orzeczenia, w szczególności Sądu Najwyższego, zmieniają dotychczasową linię orzeczniczą. 

WKP: Czy jest pan usatysfakcjonowany udziałem w tym przedsięwzięciu?

J.Ż.: Każde nowe wyzwanie tego rodzaju jest niewątpliwie interesujące, zarówno dla teoretyka, jak i – szczególnie – dla praktyka prawa. Tym bardziej, gdy nowy projekt, jakim jest Navigator, ma służyć upowszechnianiu właściwej interpretacji przepisów prawa pracy w praktyce. Jest to zatem przedsięwzięcie wielce interesujące i satysfakcjonujące.

LEX Navigator Procedury Prawa Pracy, pobierz ulotkę>>>

Więcej informacji: www.produkty.lex.pl/lex-navigator