Włączenie nowych terenów w granice miasta Opola wzmocni jego potencjał i zwiększy jego konkurencyjność. Wykorzystując powierzchnię, łącząc ludzi, ich doświadczenie, wiedzę, wartości kulturowe, angażując nowe środki finansowe, zostaną stworzone fundamenty pod rozwój całego województwa opolskiego.

Mieszkańcy przyłączonych samorządów, uchwałą Rady Miasta Opola przyjętej 25 lutego 2016 r. mają zadeklarowane m.in.:

- utrzymanie placówek oświatowych (szkoły i przedszkola);

- utrzymanie i modernizację istniejącej infrastruktury technicznej, komunalnej i zabytkowej;

- kontynuację rozpoczętych inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej i komunalnej;

- utrzymanie i wsparcie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych;

- utrzymanie i wsparcie działalności placówek kulturalnych;

- wsparcie organizacji pozarządowych w tym wsparcie działalności organizacji i stowarzyszeń zajmujących się zachowaniem i rozwojem tożsamości kulturowej mniejszości narodowych;

- przekształcenie sołectw w rady dzielnic z budżetem na poziomie 100 tys. złotych;

- wsparcie przedsiębiorców z wykorzystaniem systemu ulg miejskich;

- utrzymanie oraz modernizację zieleni i terenów rekreacyjnych;

- objęcie publiczną komunikacją przez MZK Opole;

- objęcie programem „Karta Opolska Rodzina” - wstęp do obiektów miejskich za złotówkę.

Przykładem tego jest przygotowanie kompleksowej koncepcji zmian w sieci komunikacji miejskiej. Autobusy MZK Sp. z o.o. będą kursowały do wszystkich włączanych do Opola miejscowości. Mieszkańcy nowych części Opola będą mogli nabywać bilety komunikacji miejskiej w niższych cenach oraz korzystać ze wszystkich promocyjnych ofert.

Oprócz tego Rada Miasta Opole 27 października 2016 r. podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2017 roku Gminie Dobrzeń Wielki w wysokości 9.906.400,00 zł. Samorząd Opola podjął też decyzję o przekazaniu na ten sam cel kwoty w wysokości 1.800.000,00 zł gminie Dąbrowa.

 

Wojewoda Opolski jako reprezentant rządu w terenie 10-krotnie rozmawiał z protestującymi przeciwko zmianom administracyjnym. Wojewoda wskazywał, że podział ten wpłynie na polepszenie sytuacji gmin.

 

Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji, jest na bieżąco informowany o sytuacji w województwie opolskim.

(mswia.gov.pl)

 

LEX Omega Administracja Samorządowa
Artykuł pochodzi z programu LEX Omega Administracja Samorządowa
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami