Projekt CUW zakłada zmianę tradycyjnego modelu obsługi procesów finansowych i kadrowych w sądownictwie powszechnym poprzez konsolidację obsługi procesów na poziomie apelacyjnych Centrów Usług Wspólnych oraz doskonalenie i rozszerzenie działalności funkcjonującego już ogólnopolskiego systemu zakupów centralnych.

Do zadań Wykonawcy należeć będzie:
- przygotowanie projektu CUW,
- wsparcie Zamawiającego w budowie CUW,
- wsparcie w modyfikacji ZSRK dla potrzeb CUW,
- wsparcie we wdrożeniu i funkcjonowaniu CUW.

Uczestnikami dialogu technicznego mogą być podmioty, które w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem złożenia wniosku, w należyty sposób wykonały co najmniej 2 zamówienia polegające na przygotowaniu i wsparciu projektu zakładającego centralizację procesów finansowych i księgowych w rozproszonej strukturze obejmującej co najmniej 50 jednostek, przy wykorzystaniu narzędzi klasy ERP, o wartości co najmniej 5.000.000 zł (bez kosztów modyfikacji systemów informatycznych).

Spotkania z uczestnikami dialogu odbywać się będą do dnia 31 lipca 2015 r.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości >>>

Źródło: www.ms.gov.pl