Pomocne materiały analityczne, zawierające m.in. wskaźniki, powstały pod kierownictwem wiceminister finansów Teresy Czerwińskiej i mają charakter informacyjny. Ich opracowanie było możliwe dzięki wykorzystaniu danych ze sprawozdań budżetowych samorządów. Co ważny, katalog wskaźników ma charakter otwarty, a resort pozostaje gotowy na propozycje ulepszenia i wzbogacenia zestawu podczas przygotowywania kolejnych materiałów analitycznych w tym zakresie.

Wskaźniki pozwolą ocenić sytuację finansową poszczególnych JST, w tym możliwość zaciągania i spłaty zobowiązań. Będą one również pomocne przy podejmowaniu przez samorządy decyzji o charakterze rozwojowym, ponieważ pozwolą przeanalizować sytuację finansową jednostki na przestrzeni kilku lat. Umożliwiają też JST wzajemne porównywanie swojej sytuacji finansowej.

Jak podkreśla MF, opracowania stanowią ponadto materiał do analiz dla innych podmiotów, w tym dla mieszkańców.

Materiały dostępne są pod adresem: www.finanse.mf.gov.pl

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Omega Administracja Samorządowa
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów