Portal widok.gov.pl umożliwia zainteresowanym obywatelom zdobycie informacji na temat popularności e-usług w administracji publicznej. Stanowi również narzędzie do badań i pokazuje jakie są realne potrzeby i oczekiwania obywatela w tym obszarze. Statystyki zbierane przez stronę widok.gov.pl pozwolą ponadto na efektywne wyznaczanie kierunków rozwoju cyfrowej administracji.

Wszyscy użytkownicy nowej platformy mogą dostarczyć resortowi cyfryzacji informacji o tym, czego z zakresu e-usług i e-administracji poszukują w sieci. Widok.gov.pl jest również miejscem komunikacji – otwiera niedostępne wcześniej dane publiczne. Ułatwia ponadto wyszukiwanie informacji związanych z usługami cyfrowymi i podpowiada jak je wykorzystać na własny użytek.

Przedsięwzięcie jest wspólną inicjatywą Ministra Cyfryzacji, Ministerstwa Rozwoju, Instytutu Łączności, Centralnego Ośrodka Informatyki oraz dostawców e-usług. Projekt został zrealizowany w okresie maj-lipiec, w trybie wykorzystywania zrealizowanych wcześniej projektów rozwojowych i analitycznych. Koszty związane z jego wprowadzeniem to ok. 170 tys. zł.

mc.gov.pl 

LEX Samorząd Terytorialny
Artykuł pochodzi z programu LEX Samorząd Terytorialny
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami