Liga Krajowa, zrzeszająca Ligi Miejskie i Ligi Wiejskie przyznaje powyższą nagrodę w trzech kategoriach: w dziedzinie ogólnopaństwowej, działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym oraz w kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym. "Samorządowy Oscar", stał się najbardziej prestiżowym wyróżnieniem osób, które działając na rzecz rozwoju samorządności przyczyniają się do propagowania i ugruntowania tej idei w naszym kraju.

Na odbywającej się w Warszawie gali, za swoją działalność ogólnopaństwową wyróżniony został marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Uhonorowano w ten sposób jego zaangażowanie się w umacnianiu współpracy subregionalnej państw basenu Morza Bałtyckiego oraz rozwoju regionalnego.


Z kolei Prezydent Kołobrzegu, Janusz Gromek, został doceniony za swoje działania na rzecz rozwoju miasta i lokalnej społeczności. Wyróżniono także podejmowane przez burmistrza Karlina - Waldemara Miśko czynności, związane z integrowaniem gmin dorzecza Parsęty dla ochrony środowiska i tworzenia przedsięwzięć gospodarczych przyjaznych środowisku naturalnemu oraz agroturystyki. Natomiast Andrzej Wyganowski, Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica, nagrodzony został za swoje działania mające na celu budowanie współpracy między administracją publiczną i mieszkańcami.

(wzp.pl)


 

LEX Samorząd Terytorialny
Artykuł pochodzi z programu LEX Samorząd Terytorialny
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami