Program ma zapewnić kontrolerom szybki i sprawny dostęp do wewnętrznej sieci komputerowej NIK, a także uniezależnić ich od sprzętu udostępnianego im do dyspozycji przez podmioty kontrolowane. Nowe rozwiązania pozwolą kontrolerom pozostawać w stałym kontakcie z przełożonymi, uzyskiwać na bieżąco informacje i polecenia dotyczące audytu czy też zasięgnąć porady radcy prawnego. Wszystko to ma zapewnić lepszą koordynację działań, co ma znaczenie zwłaszcza w przypadku akcji prowadzonych jednocześnie w różnych, nieraz odległych od siebie, częściach kraju.

Projekt dotąd, w formie pilotażowej, wprowadzany był w Delegaturze NIK w Gdańsku. Na wiosnę 2011 r. ma objąć już cały kraj – pozostałe 15 delegatur oraz Centralę NIK.


Źródłó: www.nik.gov.pl