Wykonawcą tego zadania jest konsorcjum firm Budimex S.A., Ferrovial Agroman S.A., który spośród ośmiu oferentów złożył najkorzystniejszą ofertę. Budowa odcinka ma kosztować ponad 194 mln zł, natomiast czas na realizację to 22 miesiące. Zgodnie z założeniami, droga powinna zostać oddana do ruchu w I kwartale 2018 r.

Przedmiotem inwestycji jest budowa wschodniej (lewej) jezdni drogi. Obiekty mostowe nad drogą ekspresową zostały wybudowane na etapie realizacji zachodniej (prawej) jezdni. Oprócz budowy nowej jezdni kontrakt zakłada także wykonanie prac na już istniejącej, w celu dostosowania jej do odpowiednich parametrów oraz do ruchu jednokierunkowego.

- Istotnym elementem, szczególnie dla mieszkańców Zielonej Góry, będzie budowa łącznika od węzła „Zielona Góra Północ” do ulicy Kętrzyńskiej, który pozwoli na bezpośredni dostęp do drogi S3 z mocno rozrastającej się części miasta na wysokości Osiedla Pomorskiego - podano również.

Źródło: www.gddkia.gov.pl