Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało rozporządzenie, zgodnie z którym samorządy będą określały maksymalną liczbę uczniów w oddziałach. Nowy akt prawny stanowi również odpowiedź na postulaty wystosowane przez rzecznika praw dziecka.
Na mocy projektu rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, gminy i powiaty będą ustalały maksymalną i minimalną liczbę uczniów w oddziałach dla klas szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Na przepełnienie w klasach i konieczności określenia maksymalnej liczby uczniów zwracał uwagę m. in. rzecznik praw dziecka. Resort edukacji taki obowiązek wprowadził do szkolnych arkuszy organizacyjnych, które są przygotowywane przez dyrektorów i przekazywane samorządom do akceptacji.
Projekt rozporządzenia znajduje się obecnie na etapie konsultacji. Planuje się, że wejdzie on w życie, z pewnymi wyłączeniami, od przyszłego roku szkolnego.
Opracowanie: Karol Kozłowski, RPE WKP
Źródło: Gazeta Prawna z dnia 28-30 maja 2010 r.