Przedmiotem zamówienia jest wynajem specjalistów - informatyków na zasadzie body leasingu. Zamawiający - Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia zaznacza, że wyłonione w przetargu zespoły będą mogły się wzajemnie uzupełniać. Prace, które wykonają specjaliści będą dotyczyć ostatnich elementów całego projektu e-zdrowie, czyli e-skierowań oraz obiegu dokumentacji medycznej. 

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej ostatni termin składania ofert (7.08) został przesunięty na 18.09. Spowodowane jest to skargami licznych firm, a także negatywną oceną ze strony ekspertów, którzy oceniają,czy dane zamówienie spełnia warunki, aby otrzymać dofinansowanie ze środków unijnych. Mimo tego, zamawiający zapewnia o dotrzymaniu terminu na realizację projektu.

Negatywna ocena wystawiona przez ekspertów wynika w głównej mierze z braku określonych w projekcie zagrożeń, a także braku dopracowania go pod realia aktualnego rynku. Eksperci nie mogli w pełni ocenić projektu ze względu na braku odpowiedzi na pytania, które wynikają z kryterium przyznania dotacji. Eksperci zastanawiają się również, czy po ukończeniu projektu będzie on miał faktycznie szansę funkcjonować. 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna